Onze Locaties

Hieronder kunt u meer bijzonderheden lezen over onze locaties.

U kunt hier lezen wat onze verdere ambities zijn.

KDV
PLUS
KDV Utrechtseweg, Zeist

Deze locatie is begin 2022 geopend en dus gloednieuw! We hebben 8 ruime groepen (2 babygroepen, 1 verticale groep, 1 peutergroep, 2 PLUS groepen en 2 groepen voor 'grote peuters van 3+'. Onze openingstijden zijn van 7.30 tot 18.30 uur. Het is daarnaast mogelijk te kiezen voor een flexibel contract:

Verkorte opvang van 8.30 tot 17.30 uur
Ochtend- of middagopvang
Opvang zonder de schoolvakanties
Geheel flexibele opvang (elke week of maand een ander rooster)

Onze locatiemanager Ilse Agterberg heeft veel ervaring in de kinderopvang en vertelt u graag alles over ons pedagogisch beleid, onze visie op (helpen) opvoeden en de verschillende opvangvormen waaruit u kunt kiezen. Zij is bereikbaar via email (ilse@vriendjes.nl) of telefoon 030-7400488.

Openingstijden:
7.30 - 18.30
Contactpersoon:
Ilse Agterberg
Telefoonnummer:
0307400488
E-mailadres:
ilse@vriendjes.nl

Beschikbaarheid
We worden veel benaderd door ouders die een plekje zoeken voor hun kind. Hoewel we erg vol zitten, zijn er regelmatig nog wel plekjes op bepaalde dagen, dus ouders kunnen gerust hun voorkeur aangeven zodat wij gaan puzzelen wat we kunnen aanbieden. Voor 3 jarige peuters hebben wij nog plekjes tot 14.00 uur. Dit is misschien interessant voor ouders die ook een schoolgaand kind hebben en onder schooltijd willen werken. Het gaat om plekjes op onze 3+ groep, waar kinderen uitdagende activiteiten krijgen aangeboden die hen voorbereiden op school.

PLUS groepen
De zorgbehandelgroepen ofwel PLUS groepen op deze locatie bieden plaats voor 16 kinderen van 0 tot 5 jaar, die in hun ontwikkeling belemmerd worden doordat ze extra zorg nodig hebben. Dit kan een heel uiteenlopende zorgvraag zijn. Denk aan medische handelingen zoals sondevoeding, omgaan met (ernstige) epilepsie, fysiotherapie of wondverpleging. Ook kan een behandeling gericht worden op eet/drinkproblematiek, spraak/taalachterstand en (vermoedens van) ASS kenmerken. Op de zorgbehandelgroep werken we cyclisch; elke 3 maanden stellen we doelen en werken we met een multidisciplinair team aan het behalen van die doelen. Er is een fysiotherapeut, een orthopedagoog en een logopedist aan de groep verbonden.

Doordat de PLUS groepen gevestigd zijn in een regulier kinderdagverblijf, is er veel interactie tussen de kinderen. Ze kunnen zoveel van elkaar leren! De PLUS groep functioneert net als elke andere groep, en ondanks dat de kinderen op deze groep extra passende zorg krijgen, is alles verder zo gewoon mogelijk.

Wilt u meer informatie over de PLUS groepen of een keer komen kijken? Mail ons dan gerust op info@vriendjes.nl.

Plan een afspraak

Kom je een keertje op bezoek?

Plan een afspraak