Onze Locaties

Hieronder kunt u meer bijzonderheden lezen over onze locaties.

U kunt hier lezen wat onze verdere ambities zijn.

KDV
PLUS
KDV Marcusschool, Utrecht (plus-groepen)

Vanwege lange wachtlijsten in de jeugdzorg zijn wij eind augustus 2022 een plus groep gestart op de Marcusschool in Utrecht-Overvecht. In deze groep geven wij begeleiding aan kinderen met een bijzondere zorgvraag. Kinderen met een ontwikkelingsachterstand (motorisch of cognitief) zijn niet per se gebaat zijn bij een medisch kinderdagverblijf. Tegelijk vinden we dat ze in een ‘gewone’ groep of VE-groep soms niet de individuele aandacht krijgen die ze nodig hebben. Als nog onduidelijk is wat van zijn of haar ontwikkeling verwacht kan worden, kan een kind in veel gevallen het allermeeste leren van andere spelende, etende, pratende kinderen en is hij of zij – naast gerichte professionele begeleiding - gebaat bij een zo normaal mogelijke omgeving. De plus groep is daarom gevestigd in een reguliere school en naast een VE locatie van Ludens / Kind & Co.

Openingstijden:
8.45 - 15.00 uur
Contactpersoon:
Marlou Roggen
Telefoonnummer:
0641140972 / 0648046010
E-mailadres:
marlou@vriendjes.nl

Binnen de PLUS groep wordt individuele begeleiding gecombineerd met de normale groepsactiviteiten als knutselen, kringspelletjes en vrij spelen.

Over het algemeen is een kind op zijn plek bij ons als:

- Het extra aandacht nodig heeft op cognitief of motorisch vlak;
- Enige medische handelingen nodig zijn, zoals het toedienen van sondevoeding of medicatie, maar het kind verder wel gewoon kan functioneren in een groepje;
- Duidelijk is dat zich een achterstand zal ontwikkelen, maar nog onduidelijk is hoe groot deze achterstand zal zijn;
- Het niet tot zijn recht lijkt te komen op een gewone groep;
- Het erg druk is, of juist erg teruggetrokken (weinig contact mogelijk);
- Het teveel prikkels krijgt op een gewone groep, maar wel tegen enige prikkels bestand is;
- Het kan functioneren binnen een groep van drie of vier kinderen en één medewerker.


Als ouder / verzorgen van een kind op de PLUS groep, mag u van ons het volgende verwachten:

Een vast dagritme
Taalstimulering en ondersteunende gebaren
Een kleine groep van maximaal 8 kinderen
Werken aan doelen
Interactie met kinderen buiten de groep
Ondersteuning door een orthopedagoog en logopedist
Twee keer per jaar een overlegmoment met ouders en buurtteam, waarin we de doelen evalueren en bijstellen

Als een kind op de PLUS groep start, gebruiken we de eerste 6 weken vooral om te observeren en het kind goed te leren kennen. Wat kan het wel en wat nog niet? Na 6 weken nodigen we u uit voor het eerste overlegmoment. We maken een persoonlijk plan waarin de ondersteuningsbehoefte van uw kind wordt omschreven en leggen dit ter goedkeuring aan u voor. In het persoonlijk plan staat een hoofddoel voor het eerste half jaar en een werkdoel voor de eerste 3 maanden. Deze doelen geven richting aan ons werken met uw kind. Eens in de 6 maanden wordt u vervolgens uitgenodigd voor een bespreking. Maar ook tussendoor spreken we u graag regelmatig omdat uw kind wellicht thuis andere dingen laat zien dan op de groep. Het is belangrijk dat we dit van elkaar weten.

Om een indruk te krijgen van onze kwaliteit van opvang, kunt u hier het inspectierapport van de GGD vinden.

Plan een afspraak

Kom je een keertje op bezoek?

Plan een afspraak