-
-
-
-
-

Login

KDV Utrechtseweg in Zeist

Deze nieuwe locatie is begin 2022 geopend en dus gloednieuw! We hebben 6 ruime groepen (2 babygroepen, 1 verticale groep, 1 peutergroep, en 2 PLUS groepen). Onze openingstijden zijn van 7.30 tot 18.30 uur. Het is daarnaast mogelijk te kiezen voor een flexibel contract: 

Verkorte opvang van 8.30 tot 17.30 uur
Ochtend- of middagopvang
Opvang zonder de schoolvakanties
Geheel flexibele opvang (elke week of maand een ander rooster)

Onze locatiemanager Ilse Agterberg heeft veel ervaring in de kinderopvang en vertelt u graag alles over ons pedagogisch beleid, onze visie op (helpen) opvoeden en de verschillende opvangvormen waaruit u kunt kiezen. Zij is bereikbaar via email (ilse@vriendjes.nl) of telefoon 030-7400488. 

PLUS groepen
De zorgbehandelgroepen ofwel PLUS groepen op deze locatie bieden plaats voor 16 kinderen van 0 tot 5 jaar, die in hun ontwikkeling belemmerd worden doordat ze extra zorg nodig hebben. Dit kan een heel uiteenlopende zorgvraag zijn. Denk aan medische handelingen zoals sondevoeding, omgaan met (ernstige) epilepsie, fysiotherapie of wondverpleging. Ook kan een behandeling gericht worden op eet/drinkproblematiek, spraak/taalachterstand en (vermoedens van) ASS kenmerken. Op de zorgbehandelgroep werken we cyclisch; elke 3 maanden stellen we doelen en werken we met een multidisciplinair team aan het behalen van die doelen. Er is een fysiotherapeut, een orthopedagoog en een logopedist aan de groep verbonden. 

Doordat de PLUS groepen gevestigd zijn in een regulier kinderdagverblijf, is er veel interactie tussen de kinderen. Ze kunnen zoveel van elkaar leren! De PLUS groep functioneert net als elke andere groep, en ondanks dat de kinderen op deze groep extra passende zorg krijgen, is alles verder zo gewoon mogelijk. 


Wilt u meer informatie over de PLUS groepen of een keer komen kijken? Mail ons dan gerust op info@vriendjes.nl.

Een indruk van onze kwaliteit krijgt u via het inspectierapport van de GGD middels deze link

BSO Rafael
Hallo, ik ben Saskia en ik werk als begeleider op de groep. Ook ben ik als coördinator verbonden aan de locatie BSO Rafael. Lees verder
Saskia Lees verder
Kom je een keertje binnen kijken? Plan snel een afspraak!
Rondleiding plannen