-
-
-
-
-

Login

Utrecht: BSO Rafaelschool

Deze BSO is gevestigd in de ZMLK school Rafael in Utrecht, aan de Bontekoelaan (tijdelijke locatie totdat de nieuwbouw op de Lanslaan gereed is). Hoewel met name kinderen van de school gebruik maken van de BSO, staat deze ook open voor kinderen van andere ZMLK scholen. ‘Vriendjes van Rafael' is gevestigd in een lokaal van de school, waardoor kinderen na schooltijd in een vertrouwde omgeving worden opgevangen. In kleine groepjes met een vaste structuur bieden we activiteiten aan. We maken daarbij gebruik van het activiteitenrooster dat op alle BSO's van Vriendjes gebruikt wordt. Dit rooster kunt u hier bekijken.

Het plaatsingsproces is op deze BSO wat uitgebreider vergeleken met onze andere BSO's. We starten met een kennismakingsgesprek en rondleiding. Ouders bespreken vervolgens met onze coördinator wat voor het kind nodig is, wat de ervaringen op school zijn, onder welke vorm van financiering het kind valt, en of er bijzonderheden zijn ten aanzien van de zorg voor het kind waar wij op de BSO rekening mee moeten houden. Voordat het kind daadwerkelijk start, vragen we met toestemming van de ouders het OPP van school op. De onderzoeksgegevens die over een kind beschikbaar zijn, vormen voor ons een goed startpunt. Vervolgens bereiden we de plaatsing voor, en kan een wenmiddag worden ingepland. De BSO op de Rafaelschool maakt gebruik van verschillende financieringsstromen, afhankelijk van de gemeente waarin het kind woont. Kinderen kunnen vanuit de Jeugdwet en WLZ een plaatsing krijgen. In ons informatiebulletin leest u meer over de opties. 

De BSO mag naast het eigen lokaal ook de keuken en de buitenspeelplaats gebruiken, volop ruimte om er een gave middag van te maken! Door samenwerking met zorgorganisatie Amerpoort wordt de kennis en expertise van pedagogisch medewerkers gewaarborgd. Uw kind krijgt altijd passende begeleiding en verzorging. 

U kunt onze locatiemanager Simone van der Maas benaderen met vragen of om een rondleiding te plannen: 030-2513379 of utrecht@vriendjes.nl

Groep Finn
Hoi, mijn naam is Wilma. Ik werkte eerst in Utrecht op een peutergroep, maar mijn hart ligt bij de 3+ kinderen. Lees verder
Wilma Bekijk alle groepen
Kom je een keertje binnen kijken? Plan snel een afspraak!
Rondleiding plannen