-
-
-
-
-

Login

Kwaliteit

Wij vangen uw kindje op met de grootst mogelijke zorg. Uw kindje heeft een vaste groep, maximaal vier vaste leid(st)ers, dus altijd bekende gezichten en een vast bedje.  Ons personeel is goed gescreend en elk teamlid heeft een Verklaring Omtrent het Gedrag. Het merendeel van onze medewerkers heeft in 2012 een cursus Vroeg Voorschoolse Educatie gevolgd, en is in staat de ontwikkeling van uw kindje te stimuleren op het gebied van motoriek, spraak en sociale omgang. Dat gaat op een speelse manier, we zijn geen school!

Management en Oudercommissie

De kwaliteit van ons kinderdagverblijf wordt bewaakt door onze locatiemanagers. Het management wordt ondersteund door een actieve en betrokken Oudercommissie op elke locatie. Deze ziet toe op de bewaking van de kwaliteit van de opvang. Verder heeft ze inspraak bij eventuele prijswijzigingen, personele wijzigingen, uitbreidingen en de inrichting van Vriendjes. Wij waarderen de motivatie van de ouders om mee te denken en ideeën in te brengen. Zo horen we van de ouders graag suggesties voor verbeteringen of ideeën voor activiteiten! Voor de Oudercommissies klik hier.

GGD inspecties: altijd positieve resultaten!

Elk jaar komt de GGD langs op onze groepen voor een grondige inspectie. En elk jaar geeft de GGD onze opvang een positief eindoordeel. Eventuele aanbevelingen van de inspecteurs volgen we zo snel mogelijk op. Daarnaast voeren we zelf, als onderdeel van ons kwaliteitsbeleid, ieder jaar een risico-inventarisatie uit voor veiligheid en hygiëne. Hiermee brengen we mogelijke gevaren van tevoren in kaart en kunnen maatregelen worden genomen om risico’s te vermijden. De kwaliteit van onze opvang willen we uiteraard waarborgen! Verloopt iets toch niet helemaal naar wens, dan proberen we altijd samen met u naar oplossingen te zoeken. Voor het uitzonderlijke geval dat dat niet lukt, hebben we een klachtenregeling en zijn we aangesloten bij een externe klachtencommissie.

Utrecht:
GGD rapport Vriendjes Utrecht 4 december 2018
GGD rapport Vriendjes Utrecht 4 december 2018.
GGD rapport Vriendjes Utrecht 13 april 2017.

De Bilt:
GGD rapport Vriendjes De Bilt 25 oktober 2017 (locatie Tuinstraat).
GGD rapport Vriendjes De Bilt 12 april 2018 (locatie Jasmijnstraat).
GGD rapport Vriendjes De Bilt 27 juli 2018 (locatie Tuinstraat).

Zeist:
GGD rapport Vriendjes van Zeist 17 mei 2017.

Houten:
GGD rapport Vriendjes in Houten 5 april 2017.
GGD rapport Vriendjes in Houten 3 september 2018.

Maartensdijk:
GGD rapport Vriendjes x Het Bruggetje 2 augustus 2018.

Naar referenties van ouders.

 

 

Groep Anna
Hallo ik ben Meggy. Ik werk in Zeist op babygroep Anna, samen met mijn collega's Saskia en Karin. Lees verder
Meggy Bekijk alle groepen
Kom je een keertje binnen kijken? Plan snel een afspraak!
Rondleiding plannen