-
-
-
-
-

Login

BSO De Stuifheuvel

Momenteel wordt onder ouders van deze school een draagvlakonderzoek gedaan. Als er voldoende belangstelling is, starten wij in nauwe samenwerking met De Stuifheuvel een BSO in het handwerklokaal op de eerste verdieping. Hier zijn alle ingrediënten aanwezig om een leuke middag te beleven. Daarbij houden we vast aan de huisregels en de structuur die de school hanteert, zodat kinderen zich vertrouwd en veilig voelen. 

Een goede integratie zullen wij proberen te bewerkstelligen door combinatiefuncties: een onderwijsassistent die na school op de BSO werkt kan heel goed een doorgaande lijn bewaken en zorgen dat op de BSO dezelfde omgangsvormen gehanteerd worden als in de klas. Kennis en expertise wordt gewaarborgd en er ontstaat 1 gezamenlijke cultuur. 

Onderwerp van het draagvlakonderzoek is de keuze voor een eindtijd (dit zal waarschijnlijk 17.45 en/of 18.30 uur worden). Ook is het afhankelijk van het aantal aanmeldingen per weekdag of we alle dagen opvang kunnen gaan aanbieden. De woensdag en vrijdag zijn bij uitstek de rustige dagen. Als op deze dagen een ondergrens van 5 aanmeldingen wordt gehaald kunnen we ook deze dagen openen. 

In overleg met ouders kijken we graag mee naar de juiste vorm van financiering in uw situatie. Per gemeente wordt hiermee anders omgesprongen. Voor informatie kunt u contact opnemen met Conny de Waardt via info@vriendjes.nl.

BSO Rafael
Hallo, ik ben Saskia en ik werk als begeleider op de groep. Ook ben ik als coördinator verbonden aan de locatie BSO Rafael. Lees verder
Saskia Lees verder
Kom je een keertje binnen kijken? Plan snel een afspraak!
Rondleiding plannen