-
-
-
-
-

Login

BSO De Kleine Prins (mytylschool)

De Kleine Prins biedt leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn onderwijs, zorg en pedagogische begeleiding. De BSO sluit hier naadloos bij aan. Een goede integratie is ontstaan doordat wij combinatiefuncties hebben: twee klassenassistenten van de school werken na schooltijd op onze BSO zodat kennis en expertise gewaarborgd wordt en er 1 gezamenlijke cultuur ontstaat. Ook revalidatie en sport zullen zoveel mogelijk integraal worden aangeboden binnen de samenwerking. Zo kan een kind voortaan na schooltijd revalidatie krijgen, en hoeft het niet meer uit de les gehaald te worden. Revalidatie wordt aangeboden door De Hoogstraat. 

De BSO is gevestigd in een lokaal, dat speciaal is ingericht om te spelen en ontspannen. Ook mogen we de buitenspeeltuin van de school gebruiken. 

Ouders kunnen op deze BSO kiezen uit opvang in schoolweken, vakantieweken of beide. Financiering voor kinderen die onder de Jeugdwet vallen en in Utrecht wonen bestaat uit een eigen bijdrage en een gemeentelijke bijdrage. De eigen bijdrage is Eur 7,90 per uur. Over dit bedrag ontvangt de ouder een korting in de vorm van kinderopvangtoeslag, zodat de werkelijke hoogte van uw ouderbijdrage inkomensafhankelijk is. Kinderen uit de WLZ of kinderen met een PGB, bekostigen de BSO geheel uit deze uitkeringen. Kinderen die buiten Utrecht wonen en onder de Jeugdwet vallen komen in aanmerking voor volledige financiering. Zij moeten daarvoor een indicatie aanvragen bij de eigen gemeente. 

In overleg met ouders kijken we graag mee naar de juiste vorm van financiering in uw situatie. Ook helpen we u bij het aanvragen van een vervoersindicatie. Per gemeente wordt hiermee anders omgesprongen. Voor informatie kunt u contact opnemen met onze coördinator Elisa Verhoef op 06-48186099 (na schooltijd svp) of dkp@vriendjes.nl. 

U kunt hier het laatste inspectierapport van de locatie inzien. 

 

BSO Rafael
Hallo, ik ben Saskia en ik werk als begeleider op de groep. Ook ben ik als coördinator verbonden aan de locatie BSO Rafael. Lees verder
Saskia Lees verder
Kom je een keertje binnen kijken? Plan snel een afspraak!
Rondleiding plannen